Voorburgse Oratorium Vereniging vanaf 1946

In de winter van 1945-1946 rijpt bij de heer A.A. Maurer het plan voor de oprichting van een zangvereniging in zijn woonplaats Voorburg. Samen met enige bekenden gaat hij 's avonds op pad om leden te werven. Deze actie heeft succes en op vrijdag 26 april 1946 wordt een bijeenkomst gehouden die leidt tot de oprichting van de Voorburgsche Oratorium Vereniging.

De oprichting van dit koor wordt een feit op 14 juni 1946, wanneer zich inmiddels 160 leden hebben aangemeld. Als dirigent wordt Alex Schellevis aangesteld, die - na een aantal proefrepetities - in september 1946 met circa 60 leden het oratorium Paulus van Felix Mendelssohn-Bartholdy in studie neemt. Dit werk wordt echter niet uitgevoerd, aangezien er al spoedig ongenoegen ontstaat over het beleid van de dirigent. Zoals het jaarverslag 1946/1947 vermeldt: "er wordt door ons gezongen, maar niet gestudeerd."

Dit leidt tot ontslag van de dirigent, waarna per januari 1947 Jan Out benoemd wordt, de tweede dirigent van het Residentie Orkest. Met deze nieuwe dirigent en een nieuw werk wordt een nieuwe start gemaakt. Na het eerste concert, op 25 juni 1947, schrijft de Voorburgse Courant: "Ter gelegenheid van het eerste concert der vereniging was een programma gekozen, dat anders was dan over het algemeen bij kooruitvoeringen te doen gebruikelijk is. Met opzet was bij dit debuut niet te hoog gegrepen; doelbewust had men een keur van kleine koorwerken uitgezocht, waarbij het vooral op de kwaliteit van de uitvoering aankomt." Het verslag eindigt met: "Ongetwijfeld heeft de Voorburgse Oratorium Vereniging met dit eerste optreden haar bestaansrecht bewezen en grote verwachtingen gewekt voor het komende seizoen."

Na dit succes komt de vaart erin. In één jaar tijd treedt de vereniging maar liefst acht maal op bij eigen of door derden georganiseerde concerten. Door de contacten van het Residentie Orkest ontvangt de vereniging o.a. het verzoek om de Symphonie de Psaumes van Igor Strawinsky uit te voeren tijdens twee abonnementsconcerten en het galaconcert ter gelegenheid van het Internationale Muziekconcours te Scheveningen. Deze concerten staan onder leiding van Frits Schuurman, de dirigent van het Residentie Orkest. In 1951 verlaat Jan Out, inmiddels benoemd tot dirigent van het Gelders Orkest te Arnhem, de VOV. Zijn plaats wordt tijdelijk ingenomen door Johan van Gool.

Eind 1952 wordt Louis van Tulder benoemd tot vaste dirigent. Onder zijn leiding wordt o.a. op 24 januari 1953 het oratorium Die Schöpfung van Joseph Haydn uitgevoerd. Niemand kon voorzien dat hetzelfde werk drie weken later opnieuw uitgevoerd zal worden in de Oude Kerk te Rijswijk ten bate van het Nationaal Rampenfonds. Omdat allen belangeloos aan dit concert meewerken kan de vereniging de totale opbrengst van de kaartverkoop, 512 gulden, overmaken aan het Nationaal Rampenfonds 'tot leniging van de noden der slachtoffers van de overstromingsramp.' Langzamerhand gaan donkere wolken, in de vorm van ledenverlies, zich aftekenen boven de VOV en dit is voor Louis van Tulder aanleiding per 1 oktober 1956 ontslag te nemen. Een moeilijk moment, in het jaar dat de VOV tien jaar bestaat!

Tijdens de medewerking aan een radio-opname in Rotterdam van La Croisade des Enfants van Gabriel Pierné wordt kennis gemaakt met Rocus van Yperen, die als dirigent de uitvoering leidt. Hij wordt gevraagd de Voorburgse Oratorium Vereniging te gaan leiden. Zijn komst naar Voorburg luidt de 'periode Van Yperen' in. Bijna 23 jaar lang zal hij de VOV en haar publiek kennis laten maken met vele onbekende werken uit het koorrepertoire. Gelukkig verdwijnen de donkere wolken weer en in korte tijd wordt het programma voor het tienjarig jubileumconcert, waaronder een eerste uitvoering in Nederland van het Stabat Mater van Francis Poulenc, ingestudeerd. Onder leiding van Rocus van Yperen gaan nog meer werken in première.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de VOV wordt, zoals de Haagsche Courant schrijft, "een boeiend jubileumconcert" gegeven. Het verslag vervolgt: "Met het geven van de eerste uitvoering in Nederland van het in 1952 door de prominente Duitse componist Johannes Driessler geschreven "weltlich-heiteres oratorium Gaudia Mundana" hebben Rocus van Yperen en de Voorburgse Oratorium Vereniging een belangrijke daad verricht." Als één van de vier koren van de dirigent werkt de Voorburgse Oratorium Vereniging op 14 april 1978 mee aan het jubileumconcert ter gelegenheid van het feit dat Rocus van Yperen 40 jaar dirigent is. Uitgevoerd wordt o.a. The Bells van Serge Rachmaninoff.

Eind jaren zeventig, als de animo voor koorzang daalt, kampt ook de Voorburgse Oratorium Vereniging met ledenverlies en vergrijzing van het koor. Na het plotselinge vertrek van de dirigent in april 1979 is er zelfs sprake van opheffing. Maar voor dit werkelijkheid wordt, weet het bestuur per 1 september 1979 Kees Schrijver als dirigent aan te trekken. Onder zijn leiding wordt o.a. het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastiaan Bach op het programma gezet. Het 40-jarig jubileum van de VOV wordt op 1 november 1986 gevierd met de uitvoering van Psalm 42 en Psalm 115 van Felix Mendelssohn-Bartholdy en de Messa di Gloria van Giacomo Puccini. De Voorburgse Courant schrijft hierover: "Het is hartverwarmend als een koor - nadat het acht jaar geleden een hele inzinking doormaakte - zó terugkomt, dat een stampvolle kerk geniet van het jubileumconcert" en eindigt met: "Een aandachtig luisterend publiek heeft genoten van deze optimale uitvoering. De bij het concert aanwezige burgemeester heeft kunnen constateren, dat de subsidiegelden hier goed besteed zijn." Met de uitvoering van het oratorium Elias van Felix Mendelssohn-Bartholdy door VOV en COV-Hosanna uit Maasland op 19 april 1991 neemt Kees Schrijver afscheid van het Voorburgse koor.

Na zijn vertrek wordt de Voorburgse dirigent Marijke van Klaveren benoemd. Naar aanleiding van de eerste uitvoering onder haar leiding, op 7 februari 1992, schrijft de Haagsche Courant: "Marijke van Klaveren, sinds 1991 dirigent van het koor, is er bijzonder goed in geslaagd om haar muzikaliteit over te brengen op haar koorleden die haar vakkundige lessen goed ter harte hebben genomen." Het 50-jarig bestaan wordt herdacht op 26 april 1996 met de uitvoering van Symphonie de Psaumes van Igor Strawinsky en Le Roi David van Arthur Honegger. Hierover schrijft de Haagsche Courant dat Marijke van Klaveren met deze programmering "haar koor voor een zware opgave heeft gesteld". Het jubileumjaar wordt op 15 december afgesloten met een muzikale middag o.l.v. de jonge dirigent a.i. Peter Dijkstra. Begin 2001 moet Marijke van Klaveren vanwege te drukke werkzaamheden haar dirigentschap bij de VOV beëindigen.

Voor het geplande herdenkingsconcert in mei 2001 wordt Frans Huijts bereid gevonden de repetities en het concert te leiden. Het Krantje schrijft op 10 mei "Ontroerende uitvoering van het Requiem van Duruflé door de Voorburgse Oratorium Vereniging." Het jaar 2001 wordt afgesloten met een meezingconcert van Christmas Carols op 15 december o.l.v. de tijdelijke dirigent Mirjam Sies. Begin 2002 komt de muzikale leiding van de VOV in handen van Daniël Salbert. Door zijn benoeming als dirigent van het Kathedrale Koor van de Koorschool van het Sint Bavo Muziekinstituut in Haarlem neemt hij per 1 januari 2004 ontslag.

Opnieuw in korte tijd moet het bestuur uitzien naar een dirigent. Maar er wordt snel een nieuwe dirigent gevonden in de persoon van Bart Van Reyn, woonachtig in Antwerpen, maar vanwege studie wekelijks verblijvend in Den Haag. Begin mei 2005 laat de dirigent het bestuur weten dat hij zijn verdere studie niet meer aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, maar elders wil voortzetten en per direct ontslag neemt als dirigent.

Kort na deze mededeling komt het bestuur in contact met Marijke van Klaveren die gevraagd wordt opnieuw de repetities en uitvoeringen van de Voorburgse Oratorium Vereniging te leiden. Na haar positieve reactie beginnen in juni de repetities voor het jubileumconcert, t.g.v. het 60-jarig bestaan, op 21 april 2006. Uitgevoerd wordt o.a. het Magnificat van J. Rutter. Onder haar leiding volgen weer een aantal aantrekkelijke concerten, zoals de medewerking aan het Ceciliaconcert in de Bonifatiuskerk te Rijswijk waar o.a. de Messe pour deux choers van Ch. M. Widor werd uitgevoerd. In oktober 2008 laat Marijke van Klaveren het bestuur weten dat zij vanwege toenemende werkzaamheden haar dirigentschap wil beëindigen per 1 januari 2009.

Na een periode van proefdirecties wordt per 1 mei 2009 Wouter Verhage benoemd als dirigent. Een jonge dirigent die nog studeert aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Onder zijn leiding vinden aantrekkelijke repetities en concerten plaats, waaronder het jubileumconcert, t.g.v. het 65-jarig bestaan, op 18 november 2011. In januari 2012 laat Wouter Verhage weten dat hij, vanwege uitbreiding van zijn werkzaamheden als artistiek leider van het Kampen Boys Choir, zijn dirigentschap bij de VOV moet beëindigen.

Op korte termijn kon per 1 maart 2012 Klaas-Jan de Groot, leerling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, benoemd worden als dirigent. Hij zal de repetities leiden voor het geplande concert op 14 december 2012. Nog voor het concert in december laat het bestuur in oktober de dirigent weten verheugd te zijn hem te kunnen melden dat zijn dirigentenovereenkomst verlengd wordt per 1 januari 2013 met stilzwijgende verlenging.In maart 2014 ontvangt het bestuur de mededeling van Klaas-Jan de Groot dat hij zijn werkzaamheden als dirigent wil beëindigen. Na zijn eindexamen in mei zal hij in september zijn studie vervolgen aan het Royal Welsh College of Music and Drama in Cardiff, Wales.

Opnieuw moet er gezocht worden naar een dirigent. Na een aantal proefdirecties wordt per 1 september 2014 Rob Kaptein benoemd als dirigent. Hij zal de repetities leiden voor het geplande concert op 21 november 2014 en de concerten die nog zullen volgen.

In december 2018 hebben we afscheid genomen van Rob Kaptein. Met Takashi Mizumoto hebben we een dirigent gevonden waarmee we in 2019 verder zullen gaan met het geven van onze succesvolle concerten.

De Voorburgse Oratorium Vereniging heeft tot op heden vele eigen concerten gegeven, waarbij vele bekende en onbekende werken uit het koorrepertoire werden uitgevoerd. Naast de eigen uitvoeringen werkte de VOV, op uitnodiging, mee aan concerten en/of radio-opnamen.

Voorburg januari 2019
Ria Schotte-Harkes ea
secretaris VOV